Beroepscode & geheimhouding

Kann! hecht waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Wij zijn dan ook geregistreerd bij het kwaliteitsregister, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. (SKJ)

De overheid stelt ook strenge eisen aan jeugdhulpverleners, zoals jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen en psychologen. In veel gevallen staat de jeugdprofessional die bij jouw kind of gezin aan het werk is, geregistreerd in het kwaliteitsregister van SKJ. Als dit zo is weet je zeker dat de professional voldoet aan de strenge eisen voor vakbekwaamheid en dat hij of zij zich regelmatig verplicht laat bijscholen. Het SKJ-register is openbaar, je kunt hier zelf nakijken of een jeugdhulpverlener is geregistreerd.

De kwaliteitsregister SKJ heeft beroepscodes opgesteld, waar wij ons aan dienen te houden.

Geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als jeugd- en gezinsprofessional gaan wij een vertrouwensrelatie met je aan. Dit houdt in dat alles wat je met ons bespreekt door ons strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat wij slechts informatie aan derden geven na jouw toestemming.

Ontevreden

We doen ons uiterste best om het traject naar tevredenheid te laten verlopen. Ben je niet tevreden of deel je een andere mening, laat het ons weten. We zullen samen met jou kijken naar een passende oplossing want wij vinden het erg belangrijk om er samen uit te komen in het belang van het traject en je kind.

Klachtenregeling

Het is belangrijk om eerst met ons in gesprek te gaan over de klacht. Er komt vast een passende oplossing. Komen we samen niet tot een passende oplossing en heb je het idee dat we ernstig tekort zijn geschoten, dan kun je een klacht indienen bij onze Klachten- en geschilleninstantie.  Jouw klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen.