Wat Kann!?

- voor Professionals

Wat doen we tijdens een Kann! traject:

Wij zijn twee jeugd- en gezinsprofessionals, die al jaren werken in de hulpverlening. Beiden hebben verschillende opleidingen genoten, zoals; Maatschappelijk werk en dienstverlening, Sociaal pedagogisch hulpverlening, IAG, systemisch werker, creatief jeugd- en gezinsprofessional etc. (zie voor alle opleidingen/ trainingen ons LinkedIn profiel) Naast onze eigen praktijk zijn we nog werkzaam als POH jeugd en als ambulant gezinshulpverlener.

Wij streven er naar om binnen 3 tot 5 gesprekken het kind en hun gezin te begeleiden in de vooropgestelde doelen. Echter is dit altijd maatwerk en nemen we het gezin hierin mee. Indien we denken dat het kind/ gezin verdere ondersteuning nodig heeft, zoals behandeling en/of diagnostiek zullen we verwijzen naar team toegang jeugd/ CJG van de desbetreffende gemeente.

Wij werken systemisch. We zullen samen met ouders kijken naar wat maakt dat het kind dit gedrag laat zien. En wat wil het kind vertellen? Daarnaast bieden we ouders praktische handvaten in wat het kind nodig heeft. 

Methodes die we toepassen zijn o.a. het werken met de kaart (Janet Schmidt), matjes (familieopstellingen), duplopoppetjes (een taal erbij), creatieve tools als tekenen/ verven (holistische benadering), lichaamsgerichte werkvormen, werkvormen uit de positieve psychologie, oplossingsgericht werken etc. Heeft u hier specifieke vragen over, stel ze gerust!

Kwaliteit

Wij zijn SKJ geregistreerd en zijn daarmee gelijk ook geregistreerd als kwalitief jeugdprofessionals. Omdat we net als zelfstandige zijn gestart hebben we nog geen samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten. Heeft u hierover contact met de gemeente, dan zijn wij bereid om met elkaar in gesprek te gaan over de vergoedingen.

skj